Godkendelsesnumre for Daka SARVALs fabrikker

Daka SARVAL, Løsning

Virksomheden forarbejder materiale af kategori 3 svineråvarer til petfood, foder og fiskeindustri.

 

Kategori 3 kød, ben, børster og indvolde fra svineslagterierne forarbejdes under godkendelses nr. DK-05-3-pp-001.
Produktet kød- og benmel produceres efter metode 7 (EC-1069/2009). Produkterne børstemel, svinepulp og kategori 3 foderfedt produceres efter metode 1 (EC 1069/2009). 

Yderligere forarbejder Daka SARVAL, Løsning materiale af kategori 2 svineråvarer til pelsdyrfoder under godkendelsesnr. DK-05-2-rend-001.

  

Fabrikkerne har transportgodkendelsesnr: DK-04-123-TR-001.
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © 2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1