Stærke energi- og proteinkilder til pelsdyr

Daka SARVALs produkter er populære som ingredienser i pelsdyrfoder, herunder i foder til mink. Pelsdyrfoder skal fremstilles af friske råvarer for at sikre, at de fremstillede produkter bliver af høj kvalitet.

En høj og ensartet kvalitet af Daka SARVALs produkter sikrer Daka SARVAL en væsentlig rolle som leverandør af svinebaserede fodermidler til pelsdyrfodersektoren. Daka SARVALs produkter er populære som ingredienser i pelsdyrfoder, herunder i foder til mink.

  

PM58 Porcine og PM60 Porcine

Disse produkter er særdeles velegnede til pelsdyr, og er gode energi- og proteinkilder. Da produkterne er kendetegnet ved et lavt askeindhold sikres en god afbalancering af foderrationer til pelsdyr. Forsøg med mink, hvor der blev anvendt 5-10% Daka Porcine Protein i foderrationen viste, at produktionsresultater som tilvækst og pelskvalitet ikke ændrede sig. Anvendelse i foderrationer til mink reducerede typisk foderomkostningerne med 10-15%. Produkttypen indgår erfaringsmæssigt i pelsdyrfoder med 5% - 7% indhold.

LP22 Porcine Pulp

Dette produkt benyttes udelukkende i pelsdyrfoder, og består af friskt slagteriaffald fra svin, der hakkes og tryksteriliseres, hvorefter produktet inddampes til en tørstofprocent på ca. 50. Inden levering stabiliseres den fremstillede pulp med eddikesyre. Produktet er kendetegnet ved et ensartet forhold mellem hhv. protein og fedt.

  

Daka Svinefedt 

Produktet kan med fordel anvendes i foderblandinger, hvor der stilles særlige krav til kvalitet og energiindhold. Det lave indhold af frie fedtsyrer sikrer en høj fordøjelighed og stabilitet, som gør produktet velegnet i foderblandinger til mink. Daka Svinefedt kan uden problemer udgøre 50 - 70% af den tilsatte fedtmængde i foderblandinger til pelsdyr.

 

  

Produktoversigt for pelsdyr

Produktoversigt for foderingredienser til pelsdyrfoder

      

 Protein Meal

 

Produkt nr.ProduktnavnKategoriProtein
2825PM58 MBM Mix FurII58%
2826PM58 MBM Mix FoxII58%
3150PM58 PorcineIII58%
3160PM60 PorcineIII60%
  
   

 Liqued Protein

Produkt nr.ProduktnavnKategori  Protein  
540LP22 Porcine PulpIII22%

     

Kontakt Daka SARVAL salgsteam for flere informationer

    
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © 2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1