Minimal miljøbelastning

Miljø og sikkerhed er i højsædet hos Daka-koncernen.

Miljø og sikkerhed er i højsædet hos Daka Denmark A/S, og i tråd med koncernens mission ser vi det som en pligt at bevare de naturlige ressourcer og beskytte miljøet. Læs mere om Dakas miljøprofil på Daka Denmark A/S' hjemmeside.

 

Daka SARVAL har fokus på miljøforhold

Daka SARVALs fabrik i Løsning forarbejder biprodukterne på en sådan måde, at veterinære og miljømæssige regler overholdes. Dette gøres ved valg af produktionsudstyr, der minimerer miljøbelastningen og minimerer risikoen for påvirkning af omgivelserne i kombination med moderne miljøanlæg. Forbedring af miljøforanstaltningerne og etablering af yderligere miljøforbedringer sker i takt med, at teknologien indenfor miljøområdet forbedres. Miljøstyrelsen Aarhus er miljømyndighed for fabrikkerne.  

 

De væsentligste miljøforhold ved produktionen er:

  • Processpildevand. I Løsning renses i dette i fabrikkens eget rensningsanlæg og det rensede spildevand udspredes herefter på landbrugsarealer i vækstsæsonen, mens overskudsslam anvendes i biogasanlæg. 
  • Lugtholdig luft, der udsendes fra skorstene efter behandling i lugtrenseforanstaltninger
  • Udsendelsen af CO2 og NOX fra forbrændingen af naturgas, olie og animalsk fedt i fabrikkernes kedelcentraler.

 

 
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © 2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1