Minimal miljøbelastning

Miljø og sikkerhed er i højsædet hos Daka-koncernen.

Miljø og sikkerhed er i højsædet hos Daka Denmark A/S, og i tråd med koncernens mission ser vi det som en pligt at bevare de naturlige ressourcer og beskytte miljøet. Læs mere om Dakas miljøprofil på Daka Denmark A/S' hjemmeside.

 

Daka SARVAL har fokus på miljøforhold

Daka SARVALs fabrikker i Løsning og Lunderskov forarbejder biprodukterne på en sådan måde, at veterinære og miljømæssige regler overholdes. Dette gøres ved valg af produktionsudstyr, der minimerer miljøbelastningen og minimerer risikoen for påvirkning af omgivelserne i kombination med moderne miljøanlæg. Forbedring af miljøforanstaltningerne og etablering af yderligere miljøforbedringer sker i takt med, at teknologien indenfor miljøområdet forbedres. Miljøstyrelsen Aarhus er miljømyndighed for fabrikkerne.  

 

De væsentligste miljøforhold ved produktionen er:

  • Processpildevand. I Løsning renses i dette i fabrikkens eget rensningsanlæg og det rensede spildevand udspredes herefter på landbrugsarealer i vækstsæsonen, mens overskudsslam anvendes i biogasanlæg. 
  • Lugtholdig luft, der udsendes fra skorstene efter behandling i lugtrenseforanstaltninger
  • Udsendelsen af CO2 og NOX fra forbrændingen af naturgas, olie og animalsk fedt i fabrikkernes kedelcentraler.

 

 
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © 2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk