Daka foretager hyppige lugtmålinger

Daka udtager regelmæssigt prøver af den rensede luft, hvorved effektiviteten af luftrenseanlæggene kan vurderes. Prøverne vurderes på uafhængige laboratorier.

Hvordan føres tilsyn med lugten?

Daka vurderer effektiviteten af lugtrenseanlæggene ved at udtage prøver af den rensede luft. Prøvernes lugtstyrke vurderes på et uafhængigt laboratorium. Styrken beskrives med et tal for, hvor mange gange luften skal fortyndes, før den netop kan registreres af et menneske med normal lugtesans. 1 lugtenhed/m3 svarer således til en lugtstyrke, som halvdelen af et udvalgt antal prøvepersoner netop kan erkende. Resultaterne af lugtprøverne fremsendes til miljømyndighederne, der løbende vurderer, om fabrikkerne overholder de lugtgrænser, der er fastsat i fabrikkernes miljøgodkendelser.

 

Der er meget store usikkerheder knyttet til den enkelte lugtmåling, og de enkelte resultater skal derfor anvendes med forsigtighed. Lugtmålingerne, der typisk udtages ved 1 stikprøve pr. måned, giver desuden en begrænset beskrivelse af lugtudsendelsen. Derfor anvendes også målinger af kemiske parametre, f.eks. svovlbrinte og ammoniak, som driftskontrol. Skal lugtmålingerne sammenlignes med de grænser for maksimal påvirkning af omgivelserne, som miljømyndighederne har fastsat, beregnes lugtkoncentrationerne i omgivelserne via OML-spredningsmodellen.


Lugtmålinger kan anvendes på punktkilderne, men er ikke en egnet måde at vurdere, om der er væsentlige arealkilder eller diffus lugt fra fabrikkerne. Daka anvender derfor lugtpatruljer til at overvåge dette. Lugtpatruljeringen er en regelmæssig og systematisk rundering af fabriksområderne med fokus på eventuelle kilder til lugt. Hvis der findes væsentlige diffuse kilder eller arealkilder, fjernes disse.

 

Ved hjælp af denne egenkontrol kan Daka således:

  • Dokumentere overholdelse af lugtgrænser
  • Overvåge renseeffekten på lugtrenseanlæg
  • Vurdere betydningen af forskellige lugtkilder til prioriteringen af fremtidige forbedringerLegal Notice | Databeskyttelseserklæring | © 2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1