Det er et veterinært krav, at råvarerne forarbejdes inden 24 timer efter afhentning på slagteriet, hvilket sikres af Daka SARVALs effektive logistiksystem.

Effektiv indsamling og forarbejdning sikrer råvarens kvalitet

Råvaregrundlaget for produktionen af kvalitetsprodukter fra Daka SARVAL i Løsning er udelukkende baseret på friske råvarer fra danske eksportgodkendte svineslagterier. Daka SARVAL administrerer selv al indtransport af råvarer, hvilket sikrer, at råvarerne transporteres til forarbejdning så hurtigt som muligt.

 

Indsamling

Transporten, der foretages af eksterne transportfirmaer, sker i Daka SARVALs egne containere, som kun anvendes til dette formål. Det er et veterinært krav, at råvarerne forarbejdes inden 24 timer efter afhentning på slagteriet, hvilket sikres af Daka SARVALs effektive logistiksystem. 

Modtagelse af råvarerne på Daka SARVALs forarbejdningsanlæg sker i opdelte siloer afhængig af produkternes karakter. Herefter forarbejdes råvarerne i en kontinuerlig proces. Opdelingen i forskellige modtagesiloer sikrer, at produkterne hele tiden kan tilføres produktionen jævnt, hvorved det sikres, at de færdige produkter er homogene og lever op til de deklarerede specifikationer.

Vejledning om håndteringen af animalske biprodukter

Læs mere om, hvordan vi genanvender animalske biprodukter fra landbruget og

 

 

Effektiv logistik

Daka SARVAL er selv ansvarlig for indsamling af råvarerne. Derfor kan vi sikre en effektiv og rettidig indsamling, der til enhver tid lever op til veterinære og miljømæssige krav.
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © 2020 Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1