Ny livscyklusanalyse fra Daka Denmark viser, at Daka gør en betydelig positiv forskel for klimaet gennem sine genanvendelsesaktiviteter. Analysens resultater offentliggøres i virksomhedens første bæredygtighedsrapport, der udkommer i dag.

Daka Denmark har gennemført en omfattende livscyklusanalyse på samtlige af virksomhedens aktiviteter. Analysen viser, at Dakas aktiviteter i 2019 sparede atmosfæren for 277.000 ton CO2eq, svarende til det årlige klimaaftryk fra mere end 19.000 danske husstande.

”Livscyklusanalysen er et vigtigt værktøj for os, når vi skal dokumentere, hvilken forskel vi gør, når vi genanvender biprodukter fra landbrug og slagterier samt madaffald. Vores virksomhed er ofte udsat for kritik omkring lugtgener og myter om afbrænding af døde dyr, så vi føler et behov for at vise, at det arbejde, vores medarbejdere gør hver dag, har en afgørende betydning for landbruget og det danske samfund”, siger Per Dunkelskov Thomsen, der er direktør for forretningsudvikling og Public Affairs i Daka Denmark.

Daka fortrænger mere Co2 end der forbruges
Gevinsten for klimaet fremkommer, når Dakas fabrikker omarbejder animalske biprodukter samt madaffald til foderingredienser, gødning og bioenergi, som i sidste ende erstatter sojaproteiner, palmeolie, kunstgødning og fossile brændsler. Besparelsen på 277.000 ton CO2eq er en nettobesparelse, da CO2 belastningen fra Dakas egen produktion og transportaktiviteter er modregnet i opgørelsen.

”Vi kan nu tydeligt se og dokumentere, hvordan vi gør en forskel, og det motiverer til at gøre det endnu bedre, både i forhold til at få mest muligt ud af de råvarer, vi modtager, og nedbringe CO2-udledningen fra vores egne aktiviteter”, siger Per Dunkelskov Thomsen.

Daka Denmarks er delvist ejet af den tyske SARIA koncern, der inspireret af den danske livscyklusanalyse, nu har igangsat en lignende analyse på koncernplan.

Dakas første bæredygtighedsrapport
Livscyklusanalysen er et hovedelement i Daka Denmarks første bæredygtighedsrapport, der udkommer i dag og dækker 2020. Rapporten giver desuden indsigt i aktiviteter og resultater på områder som lugtmålinger, arbejdsmiljø og fabrikkernes påvirkning på miljø og ressourcer generelt.

Rapporten forklarer også Daka Denmarks rolle i landbruget. I lyset af Covid-19 står det endnu mere klart, hvor vigtigt det er at forhindre, at virus eller bakterier spreder sig fra dyr til mennesker – eller fra dyr til dyr. Her bliver Dakas rolle i landbrugets livscyklus for alvor synlig, når døde dyr og andre animalske biprodukter, som kan indebære smitterisiko, skal håndteres sikkert og hygiejnisk hele vejen fra gård til færdigt produkt.

”Vi er stolte af, at være en af Danmarks største virksomheder, der genanvender værdifulde naturressourcer sikkert og bæredygtigt. Vores filosofi er, at intet må gå til spilde, og at alt kan bruges. Bæredygtighedsrapporten viser, hvordan vi løser opgaven, og hvad det betyder i et større perspektiv”, siger Per Dunkelskov Thomsen.

Planen er, at Daka Denmark fremover vil udgive en årlig bæredygtighedsrapport. Find mere information om blandt andet livscyklusanalysen i Bæredygtighedsrapport 2020