Daka Denmark er nu klar til at igangsætte processen med at besætte 18 stillinger til hovedkontoret i Hedensted.

”Alle vores kollegaer i Ringsted har nu meldt tilbage omkring deres ønsker i forhold til flytningen af afdelingen i Ringsted. Det betyder, at vi er klar til at starte processen med at besætte de åbne stillinger”, fortæller Per Dunkelskov Thomsen – Forretningsudviklings- og kommunikationsdirektør i Daka Denmark

Det drejer sig om stillinger indenfor økonomi, regnskab og IT. Processen sættes i gang med det samme, så der er mulighed for en god overdragelse fra Daka-medarbejderne i Ringsted til de nye i Hedensted.

”For økonomi og regnskab etableres der debitorfunktioner til håndtering af Dakas mange landmandskunder, kreditorfunktion samt lønningsbogholderi. Endvidere et par mellemledere samt en række medarbejdere til håndtering af f.eks. årsregnskab, revision, afgifter samt forretnings-controlling. Opbygningen af afdelingen og løbende overflytning af opgaver vil forløbe hen over sommeren, og rekrutteringen igangsættes allerede i uge 12”, siger Per Dunkelskov Thomsen.

Ligesom der skal etableres en ny økonomiafdeling, så skal der også ansættes en række medarbejdere indenfor IT. Daka har en lang række af avancerede systemer til håndtering af ruteplanlægning, der f.eks. er integreret med appen PIGUP&KO, som landmændene bruger til tilmeldinger af afhentninger. Derudover har Daka nyligt afsluttet en ERP-proces, så der er nye moderne systemer at arbejde videre med.

”De åbne stillinger er applikations-specialister, netværk- og IT-support samt jobs indenfor systemadministration. Stillingerne vil byde på mange spændende muligheder samtidig med, at man får lov til at sætte sit præg på udviklingen i Dakas nye IT-afdeling”, fortæller Per Dunkelskov Thomsen

Behov for kvalificeret arbejdskraft
Generelt er Daka i en rivende udvikling, hvor der er fokus på at få udbredt kendskabet til virksomhedens rolle i genanvendelsesindustrien. Derfor er der stor aktivitet inden for en række områder på hovedkontoret. Blandet andet intensiveres indsatsen i år også inden for public affairs, strategisk indkøb og forretningsudvikling.

”Klima, smittekontrol og genanvendelse er alle højaktuelle emner, og Daka har en kerneopgave inden for alle områder. Derfor skal vi hele tiden følge med på mange forskellige fronter. Det betyder, at vi har brug for endnu mere kvalificeret arbejdskraft til vores spændende virksomhed”, slutter Per Dunkelskov Thomsen – Forretningsudviklings- og kommunikationsdirektør i Daka Denmark.