Moderne teknologi sikrer høj produktkvalitet

Produktionsprocesserne hos Daka SARVAL er reguleret og overvåget af virksomhedens egenkontrolprogrammer samt veterinært tilsyn. Råvarer, processer og de færdige produkter kontrolleres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri via Fødevarestyrelsen.

Daka SARVALs egenkontrolprogram er baseret på HACCP, hvilket er kundernes garanti for produkter af højeste kvalitet.

Daka SARVAL er certificeret efter ISO9001.

Indtransport
For at sikre så friske råvarer som muligt udfører Daka SARVAL selv al indtransport af råvarer. Daka SARVAL transporterer råvarerne hurtigst muligt til forarbejdningsanlæggene. Hurtig forarbejdning giver den mindste belastning af miljøet og den bedste kvalitet af de fremstillede produkter.

Daka-koncernens miljøfokus
Miljø og sikkerhed er i højsædet hos Daka Denmark A/S, og i tråd med koncernens mission ser vi det som en pligt at bevare de naturlige ressourcer og beskytte miljøet. Daka arbejder kontinuerligt med at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed på fabrikkerne. Læs mere om Dakas miljøprofil her.

Miljø

Daka SARVAL har fokus på miljøforhold
Daka SARVALs fabrik i Løsning forarbejder biprodukterne på en sådan måde, at veterinære og miljømæssige regler overholdes. Dette gøres ved valg af produktionsudstyr, der minimerer miljøbelastningen og minimerer risikoen for påvirkning af omgivelserne i kombination med moderne miljøanlæg. Forbedring af miljøforanstaltningerne og etablering af yderligere miljøforbedringer sker i takt med, at teknologien indenfor miljøområdet forbedres.

Vil du vide mere?

Så tage endelig fat i os på:
E-Mail: sarval@daka.dk | Phone: +45 7674 5111