Pålidelig og sikker indsamling fra slagterier

Slagterier er afhængige af pålidelige partnere til indsamling af animalske biprodukter. Som specialist i genbrug af slagte- og slagterbiprodukter er Daka SARVAL i stand til at tilbyde individuelle løsninger til vores kunder.

Daka SARVAL tilbyder vores service med indsamling og genanvendelse af biprodukter til størrelser af virksomheder. Vores service er til rådighed i hele Danmark, hvilket betyder, at vi også kan servicere kunder med et stort antal afdelinger. Vi tilbyder en komplet service til slagterier og opskæringsanlæg, tilsvarende sektorer inden for fødevareindustrien og fødevarehandelen, kødproduktfabrikker og slagtere i hele Danmark. Daka SARVAL giver dig altid de passende beholdere til dine individuelle ønsker og behov.

Fordele ved Daka SARVAL

  • Vi afhenter i hele landet
  • Vi afhenter både efter aftale, på faste datoer eller akut
  • Vi indsamler alle typer biprodukter fra slagterier (fx tarme, fedt, ben, afskær)
  • Vi står til rådighed 24 timer i døgnet
  • Vi har fleksible løsninger, som er individuelt tilpasset slagterierne
  • Vi servicerer alle uanset størrelse og har også løsninger til mindre slagterier og slagterhuse
  • Vores rutinerede chauffører kender afhentningsområderne

Vi afhenter også kategori 2 biprodukter

Vi tilbyder den samme service af kategori 2 biprodukter såsom svin, fjerkræ, kvæg. Det afhentes af Daka SecAnim, som transporterer det til vores fabrik i Randers. Her genanvendes det til gødning og biodiesel.

Servicen er præcis den samme.

Forskellen på kategori 2 & kategori 3

I henhold til biproduktforordningen, omfatter kategori 3 biprodukter slagteriaffald såsom tarme, fedt, ben og afskær. Sådanne reststrømme kan genanvendes til foderingredienser. Men det er ikke alle animalske biprodukter, der er egnede til at blive recirkuleret som foderingredienser. I biproduktforordningen fremgår det ligeledes, at kategori 2 biprodukter, der eksempelvis kommer fra landbruget, kan genanvendes til energi og gødning.

Læs mere om afhentning af kategori 2 biprodukter her.

Bæredygtig genanvendelse

Som kunde i Daka SARVAL bidrager du til bæredygtig genanvendelse: Når Daka SARVAL fabrikken i Løsning producerer foder af slagteriernes biprodukter bliver der vand og varme til overs. Det næringsrige, rensede spildevand bliver kørt ud på de nærliggende marker, mens varmen bliver udnyttet til lokal fjernvarme i tæt samarbejde med Løsning Fjernvarme.

Læs mere om bæredygtighed her.

Vil du vide mere?

Så tage endelig fat i os på:
E-Mail: sarval@daka.dk | Phone: +45 7674 5111