Daka Denmark A/S havde i 2020 et samlet økonomisk resultat på 165 millioner kroner efter skat.

Daka Denmark A/S havde i 2020 et samlet økonomisk resultat på 165 millioner kroner efter skat. Det gode resultat er især påvirket af ekstraordinært gode afsætningspriser, på de færdigvarer vi producerer, men også af en særdeles effektiv drift generelt. Dette har gjort det muligt at gennemføre en betragtelig prisnedsættelse på afhentning af døde dyr hos landmændene, fra 1. april 2021. Derudover var opgaven med håndteringen af minkkroppe særligt stor i 2020, og det har også haft en positiv indvirkning på resultatet i 2020. Desværre er minkforretningen afviklet fremover med nedlukningen af sektoren, og det vil påvirke resultaterne negativt fra 2021 og fremover.