Effektive ingredienser til nærende foder

Daka SARVAL er en del af Daka Denmark A/S.

Alle Daka Denmarks forretningsområder har sikker, bæredygtig og værdiskabende håndtering af naturens ressourcer som omdrejningspunkt. Daka Denmark har i næsten 100 år været garant for sikker håndtering med også bæredygtig recirkulering og genanvendelse af biprodukter fra landbruget og fødevareindustrien.

Her kommer Daka SARVAL ind i billedet. SARVAL fremstiller højkvalitetsproteiner og -fedt til foderblanding til husdyr, petfood og fiskefoder. Det vand og varme, som er til overs fra produktionen bliver brugt i lokalområdet. Det næringsrige, rensede spildevand bliver kørt ud på de nærliggende marker, mens varmen bliver udnyttet til lokal fjernvarme i tæt samarbejde med Løsning Fjernvarme.

I Dakas bæredygtighedsrapporter kan du også finder flere informationer om Daka SARVAL’s bæredygtige indsatser. Læs dem her. Du kan også læse specifikt om Daka SARVAL’s bæredygtige indsatser her.

Daka Denmarks bæredygtighedsrapport for 2020

Daka Denmarks bæredygtighedsrapport for 2021

Overskudsvarme fra Daka giver billig og bæredygtig fjernvarme

Når Daka Sarval fabrikken i Løsning producerer foder af slagteriernes biprodukter bliver der vand og varme til overs. Det næringsrige, rensede spildevand bliver udledt på de nærliggende marker, som gødning, mens varmen bliver udnyttet til lokal fjernvarme i tæt samarbejde med Løsning Fjernvarme. I april 2020 blev en ny ledning indviet, som på sigt kan levere varme til 660 husstande.

Læs mere om bæredygtigheden i Daka Denmark her.

Dakas vision og strategi
Vi vil være kendt for at tilbyde den mest sikre, bæredygtige og værdiskabende recirkulering af organiske restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektorerne i Norden, og via dette bidrage til en bæredygtig global udvikling. Det betyder, at Dakas energipolitik skal understøtte den overordnede strategi
Dakas strategiske fokus frem til 2023 er, at virksomheden skal udvikle sig til at være fremragende på 3 hovedområder:

  • Markedsposition
  • Drift
  • Udvikling

Disse 3 hovedområder skal understøttes af Dakas vigtige strategiske indsatsområder

Energipolitik
Daka er en integreret del af det veterinære beredskab. For at drive processer der lever op til de veterinære krav, kræves et stort energiforbrug. Der er særligt fokus på, at dette energiforbrug skal nedbringes og fastholdes på det lavest mulige niveau.

Energipolitikken efterleves i praksis ved at:

  • Sætte energiforbruget i fokus, både i forbindelse med den daglige drift af produktionsanlæg og i forbindelse med større procesomlægninger og nye anlæg.
  • Sætte mål for energieffektiviteten og sikre efterlevelse af disse.
  • Sikre information samt de nødvendige ressourcer er tilgængelige for at energimålene kan opfyldes.
  • Overholde lovkrav og aftaler.
  • Sikre løbende forbedringer af energieffektiviteten.

Vil du vide mere?

Så tag endelig fat i os på:
E-Mail: sarval@daka.dk | Phone: +45 7674 5111